top of page
Minkowicz_0K5A7539_Lobi.jpg

משרד מינקוביץ עורכי דין נוסד בשנת 1955 בתל-אביב-יפו על ידי עו"ד ברוך מינקוביץ ז"ל, והינו אחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים בישראל. בשנת 1971 הצטרף כשותף למשרד עו"ד אליהו מינקוביץ, ובשנת 1981 הצטרף כשותף למשרד עו"ד נתן מינקוביץ. במרוצת עשרות שנים של פעילות משפטית צבר המשרד ידע ונסיון משפטי רב.

אודות המשרד

מיסד המשרד עו"ד ברוך מינקוביץ ז"ל 1915-2016

הצטרף כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל בשנת 1954.

הקים את משרד מינקוביץ עורכי דין בשנת 1955. עסק בייעוץ בתחום המשפט האזרחי – מסחרי. עבד יחד עם יצחק ברמן ז"ל אשר לימים התמנה ליושב ראש הכנסת ושר בממשלתו של מנחם בגין, ועם דב לוין ז"ל אשר לימים התמנה כשופט בית המשפט העליון. עבד במשרד עד סמוך לפטירתו.

בשנת 2008 קיבל את אות "יקיר המקצוע" מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

בין עיסוקיו הציבוריים, היה פעיל במוסדות לשכת עורכי הדין בישראל. כיהן כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן. היה פעיל בהעלאת יהודי ברית המועצות לישראל. שימש כמנהל הסוכנות היהודית בוינה בעת יציאת יהודי ברית המועצות דרך וינה לישראל. כיהן כנגיד המסדר על שם זאב ז'בוטינסקי.

משרד מינקוביץ עורכי דין ברון מינקוביץ

בשנת 2008 קיבל עו"ד ברוך מינקוביץ ז"ל את אות "יקיר המקצוע" מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

עורכי הדין ברוך מינקוביץ ז"ל, אליהו מינקוביץ ונתן מינקוביץ כיהנו שנים רבות כדיינים בבית הדין של לשכת עורכי הדין.

ציוני דרך

עורך הדין אליהו מינקוביץ התמנה על ידי בית המשפט לכהן כאחד מחמשת המנהלים מטעם ביהמ"ש לניהול שטח הגוש הגדול (חלק המערבי של הגוש הגדול חלקה 204 בגוש 6896). על המנהלים מוטל על ידי בית המשפט התפקיד לקדם וליזום תכנית בנין עיר המתייחסת לשטח המערבי של הגוש הגדול בהיקף של כ- 500 דונם, יחד עם רשות מקרקעי ישראל שבבעלותה כ- 700 דונם. התכנית בהיקף של כ- 1,300 דונם. התכנית מיועדת לבניה למגורים, למסחר ולמלונאות בהיקף של כ- 16,000 יחידות דיור, ואלפי מ"ר של משרדים, מסחר ומלונאות. התכנון כרוך בפינויים בהיקפים גדולים. פונה שדה תעופה ״שדה דב״ לאחר הפסקת הטיסות בו בתאריך 01.07.2019, ופונו נכסים המוחזקים על ידי צה"ל וחברת החשמל לישראל.

צוות משרד מינקוביץ עורכי דין מונה עשרה עורכי דין בעלי ניסיון משפטי רב.
עורכי הדין עוסקים בתחום המשפט האזרחי והמסחרי לרבות דיני חוזים, מקרקעין וייצוג בבתי המשפט וערכאות שונות.

צוות המשרד

bottom of page